Kokybė

Kiekvienos įmonės vertę, patikimumą sprendžia vienas iš svarbiausių rodiklių-kokybė. Tai lemia daugelis rodiklių- darbuotojų kvalifikacija, technologinis paruošimas, medžiagų kokybė ir galimybės tikrinti jų cheminę sudėtį, įrengimai, tinkami įrankiai, matavimo įranga.

Kadangi UAB,,Sargasas“ gamina didelę nomenklatūrą ir sudėtingų paviršių detalių, įprastiniai matavimo įrankiai- slankmačiai, mikrometrai, kalibrai ne viską leidžia matuoti, naudojame programines matavimo mašinas Hexagon Global ir Hexagon TIGO SF. Šioms mašinomis detalių matavimui rašomos programos naudojamt PCDmis programavimo sistemą. Užsakovo pageidavimu spausdinami matavimo protokolai. CNC operatoriams kasmet rengiami metrologijos kursai.

Sertifikatai

Sertifikatai