decoration

ES projektai

UAB „Sargasas“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „Sargasas“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Skaitmeninimo technologijų diegimas gamybos procesuose“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0049 (toliau – projektas).

Atsižvelgiant į rinkos augimo potencialą, numatomos tolimesnio augimo galimybės ne tik plečiant inovatyvių gaminių pasiūlą ir priimant užsakymus iš naujų klientų, bet ir didinant įmonės darbo našumą. Šiam tikslui pasiekti UAB „Sargasas“ numato didinti gamybinius pajėgumus ir skaitmeninti gamybos procesą. Tam, kad būtų užtikrintas didesnis konkurencingumas ir našumas, UAB „Sargasas“ įmonėje planuojama įdiegti automatizuotą/robotizuotą gamybos procesą, kuris paspartins gamybos procesą ir užtikrins, kad gamybos procese bus mažiau broko, bus užtikrinta aukštesnė darbo ir produktų kokybė. Projekto metu planuojama diegti automatikos ir automatizavimo technologijos pramonei bei išteklių valdymo sistemos skaitmenines technologijas. Gamybos procesų skaitmeninimui bus įsigyjama gamybinė įranga ir diegiama išteklių valdymo sistema.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Bendra projekto vertė siekia 378 780,50 eurų, iš kurių 125 556,00 eurai sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, o likusi dalis – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2020 m. kovo mėn., o planuojama pabaiga – 2023 m. gruodį.